Pályázatok

B_Projekttabla_2020_ESBA_újiráz2


 

ÚJIRÁZ TELEPÜLÉS SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

A kedvezményezett neve: Újiráz Község Önkormányzata
A támogatás összege: 375.89 millió forint
A projekt azonosító száma: ÉAOP5.1.2/B1120120007

Újiráz Község belterületén közüzemi csatornahálózat nincs, a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakba helyezik el, melyek jelentős része szakszerűtlen kialakítású, szikkasztóként üzemelnek. A szennyvízgyűjtőkből az el nem szikkadó szennyvizet szippantó kocsival szállítják el, melyet esetenként ellenőrizhetetlen helyen ürítik ki. A beruházással érintett területen ipari szennyvizet kibocsátó létesítmények nincsenek. Az érintett települések vízi közműveinek jelenlegi helyzetének, kiépítettségének ismerete alapján megállapítható, hogy míg a település közüzemi ivóvíz ellátási mutatója átlagban 98% körül van, addig a közüzemi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási mutató 0%-os,
vagyis csatornázatlan. Az Önkormányzat jelen projekt keretében a település csatornázását tűzte ki célul elérve ezzel a ~70%-os csatornázottságot, hogy felgyorsuljon a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyezőanyag terhelésének csökkenése, a vízminőség romlásának megállítása, a minőség javulása. A csatornahálózat korszerű megépítésével tovább csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. Az infrastrukturális beruházás megvalósításának jelentős lakosságmegtartó ereje is van. A szennyvízközmű beruházások megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, ez által csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége. A szennyvíztisztító telep oly módon került kialakításra, hogy az onnan a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott technológiai határértékeket.
A célok konkrét meghatározása:

  • A csatornahálózat ~70% -os kiépítése Újirázon
  • A hálózatra történő lakossági rákötési arány legalább 90%-os legyen 2012-re.
  • Felhagyásra kerüljenek a szakszerűtlen közműpótlók
  • Javuljon a lakosság életkörülménye
  • Erősödjön a település lakosságmegtartó ereje
  • Csökkenjen a környezet terheltsége

Az újonnan tervezett csatorna hossza mintegy 9,5 km lesz, melyhez a – a magasságkülönbségek miatt – 4 db hálózati átemelő kerül megépítésre, amely eredményeképpen 205 db ingatlanról kerül szabályos módon összegyűjtésre és elvezetésre a házi kommunális szennyvíz, így a település lefedettsége mintegy 70% -os lesz. A község szennyvize a település külterületén kialakítandó 39,0 m3/d kapacitású gyökérzónás
szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra. A közművek az önkormányzat tulajdonában kerülnek.

B_Projekttabla_2020_ERFA_újiráz