Pályázatok

Infrastrukturális fejlesztés Újiráz Községben

Újiráz Községi Önkormányzat az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú
felhívás alapján valósítja meg a „Infrastrukturális fejlesztés Újiráz Községben” című és
TOP_PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022- 00012 kódszámú pályázatot. A projekt a Széchenyi Terv Plusz
program keretében valósul meg, 120 000 000 forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatás segítségével.

Projekt célja:

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

A projekt egyik célja a település integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-
vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése,
környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények
megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének
növelése. Közvetlen célunk a belterületre hullott csapadékvizek integrált szemléletű kezelése, a
felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és belvízcsatornák, belvíz elvezető
rendszerek rendezése és a település belterületének védelme. Megállapítható tehát, hogy a
tervezett fejlesztés célja teljes egészében illeszkedik a pályázati felhívásban megfogalmazott
célokhoz. A pályázat elkészítése során törekedtünk a természet alapú megoldásokra, a
környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelmére és megerősítésére.
A fejlesztések tervezése során vigyáztunk a vizek helyben tartásának természetközeli módon
való megvalósítására integrált megközelítéssel, olyan megoldások építésével, amelyek
alkalmasak mind a felhőszakadások, belvizek kártételei elleni védekezésre.

A megvalósítani tervezett települési kékinfrastruktúra fejlesztés Újiráz, Kossuth utca 25, 222/2,
222/1, és a 186 helyrajzi szám alatt lévő ingatlanokat érinti.

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

A tervezett pavilon kialakításával a településen egy olyan közösségi tér jön létre, ami lehetőséget
biztosít az idősebb és a fiatal lakossok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. A tervezett
területen olyan közösségi funkciókat ellátó tereket kívánunk kialakítani, amely alkalmas állandó
és ideiglenes programok, rendezvények megvalósítására, ami újra biztosíthatja a település lakói
számára a közös kulturális és szórakozási lehetőségeket.

Újiráz, Szabadság tér, 215/2 és 213/1 helyrajzi számú ingatlanokon közösségi, kulturális funkciót
betöltő rendezvény pavilon kialakítása valósul meg.

Kedvezményezett neve: Újiráz Községi Önkormányzat
Projekt fizikai befejezése: 2026.03.01.
Elnyert támogatás összege: 120.000.000 Ft