Szervezeti felépítés

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ
Komádi Közös Önkormányzati Hivatal Újirázi Kirendeltsége
Pénzügyi előadó (1)
Anyakönyvvezető, népesség-nyilvántartó és adóügyi ügyintéző (1)
Szociális, igazgatási és titkársági ügyintéző (1)