Bizottság

Művelődési, Szociális és Ügyrendi Bizottság (3 fő)

A Művelődési, Szociális és Ügyrendi Bizottság feladata- és hatáskörébe tartozik különösen:

a.) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó titkos választások, szavazások lebonyolítása, eredményességének megállapítása,

b.) gyakorolja a polgármester feletti egyéb munkáltatói jogokat,

c.) lefolytatja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak ellenőrzésével összefüggő eljárást, kezeli, nyilvántartja, őrzi és vizsgálja a vagyonnyilatkozatokat,

d.) jogosult az önkormányzati képviselő és a polgármester összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására, az önkormányzati képviselő és a polgármester összeférhetetlenségének megállapítására irányuló előterjesztés kizárólag a Művelődési, Szociális és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be,

e.) javaslatot tehet a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására. A polgármester illetményének emelésével, jutalmazásával kapcsolatos előterjesztést kizárólag a Művelődési, Szociális és Ügyrendi bizottság jogosult benyújtani a képviselő-testülethez,

f.) ellátja a polgármester ellen indított fegyelmi eljárásban a külön törvényben meghatározott vizsgálóbizottság feladatait,

g.) ellátja a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság feladatait,

h.) jogosult a külön törvény szerinti lobbista meghallgatásra, ha a lobbista kezdeményezte a meghallgatást,

i.) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyre vonatkozóan jogszabály az önkormányzat bizottságának feladat és hatáskörét állapítja meg vagy bizottság véleményének beszerzését írja elő, és az SzMSz szerint nem tartozik más bizottság hatáskörébe,

j.) ellátja az SzMSz-ben meghatározott egyéb feladatokat,

k.) A bizottság átruházott feladat- és hatásköreit az SzMSz 2. melléklete tartalmazza.