Felhívás adategyeztetésre hirdetményi
úton

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan- nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé.