NÉPSZÁMLÁLÁS 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk…

Lakossági felmérés

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága 2022. szeptember 19. napján küldött levelében az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igények felmérésével kapcsolatban. A lakossági igényfelmérés célja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé. A…