Barnakőszén

Tájékoztatás a lakossági barnakőszén megrendelés lehetőségéről A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházathozott létre, melynek internetes elérhetősége: ahol tájékozódhatnak a különböző szenek áráról, szállítási díjáról. A megrendeléseket a honlapon a regisztrációt követően lehet leadni. Azok a lakosok, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét nem tudják igénybe venni,…

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzésiadó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (atovábbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollárdevizanemben is megfizethetik. Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részbenvagy teljes egészében…

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete47/2022. (XII.01.) Ökh. sz. határozatával a Komádi Közös Önkormányzati Hivatal ÚjiráziKirendeltségére kiterjedően 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig igazgatásiszünetet rendelt el. Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. Kizárólag halaszthatatlananyakönyvi ügyekben (születés vagy haláleset anyakönyvezése) lesz lehetőség ügyintézésreelőzetes telefonos egyeztetés…

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk…

Lakossági felmérés

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága 2022. szeptember 19. napján küldött levelében az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igények felmérésével kapcsolatban. A lakossági igényfelmérés célja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé. A…

Magyar Honvédség – Önkéntes Katonai Szolgálat

Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem Újra várják a jelentkezőket Önkéntes Katonai Szolgálatra a Magyar Honvédségtoborzóirodáiban. A tavaly őszi pilot programba mintegy ötszázan kerültek be, többenazóta is a seregben szolgálnak. Az első két hónapban a tartalékos katonák alapkiképzésen vesznek részt, majd a második,négyhónapos ciklusban több opció közül is választhatnak. Lehetőségük van a…

Lakossági tájékoztató – Rendkívüli téli időjárás, erős havazás

Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni. Várható következmények: Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti,vasúti, légi) közlekedésben. A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése. A hófúvások településeket zárhatnak el a…