Hirdetmény – Adategyeztetés

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró FöldhivataliFőosztály Földhivatali Osztály 1. (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi…

Infrastrukturális fejlesztés Újiráz Községben

Újiráz Községi Önkormányzat az „Élhető települések” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámúfelhívás alapján valósítja meg a „Infrastrukturális fejlesztés Újiráz Községben” című ésTOP_PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022- 00012 kódszámú pályázatot. A projekt a Széchenyi Terv Pluszprogram keretében valósul meg, 120 000 000 forint vissza nem térítendő európai unióstámogatás segítségével. Projekt célja: A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)…

Újiráz bevezeti a Munipolis-t

Kedves Lakók! Elhozzuk Önöknek a díjnyertes MUNIPOLIS kommunikációs szolgáltatást, amely biztosítja, hogy az információk mindig időben eljussanak Önökhöz. A regisztrációhoz kövesse a szórólap leírást. Az adatkezelési tájékoztatót pedig itt találja.

Felhívás adategyeztetésre hirdetményi
úton

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan- nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé.

Barnakőszén

Tájékoztatás a lakossági barnakőszén megrendelés lehetőségéről A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházathozott létre, melynek internetes elérhetősége: ahol tájékozódhatnak a különböző szenek áráról, szállítási díjáról. A megrendeléseket a honlapon a regisztrációt követően lehet leadni. Azok a lakosok, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét nem tudják igénybe venni,…

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzésiadó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (atovábbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollárdevizanemben is megfizethetik. Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részbenvagy teljes egészében…

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete47/2022. (XII.01.) Ökh. sz. határozatával a Komádi Közös Önkormányzati Hivatal ÚjiráziKirendeltségére kiterjedően 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig igazgatásiszünetet rendelt el. Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. Kizárólag halaszthatatlananyakönyvi ügyekben (születés vagy haláleset anyakönyvezése) lesz lehetőség ügyintézésreelőzetes telefonos egyeztetés…

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk…